Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy
banner e mocni final

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Puławy i Zarządem Powiatu Puławskiego, w 2017 roku uruchomiono w Urzędzie Gminy Puławy ul. Dęblińska 4 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie. Punkt czynny jest w środy i czwartki w godz. 8.00- 12.00 w pokoju nr 2 na parterze budynku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504 859 152.

Informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się w poniższym harmonogramie:

Punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie,

Punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie,

Punkt III: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie, zgodnie z harmonogramem:

- poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
- wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ),
- środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
- czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
- piątek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

Punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje tel. tel. 81 710 46 30; punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie,

Punkt V: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje: tel. 81 710 46 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

- poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy),
- wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury),
- środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),
- czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),
- piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są osoby fizyczne, które:

• nie ukończyły 26 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – okazanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) – na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
• uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – na podstawie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
• w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany) – złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności,
• są w ciąży- w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych- na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Czytany 794 razy
bip nowe

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach, zapisz się do newslettera.

Mapa Gminy
500 plus logo MRPiPS
ZASILKI2

za zyciem