Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy
banner e mocni final

Gmina Puławy dla Seniorów

Gmina Puławy dla Seniorów

Projekt Gminy Puławy pn. „Gmina Puławy dla Seniorów” zyskał uznanie ekspertów w konkursie ogłoszonym w grudniu 2016 r. i został zakwalifikowany do dofinansowania.

W dniu 3 listopada 2017 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński oraz Skarbnik Gminy Puławy Krystyna Jędrych podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Obejmuje on trzy zadania:

Zadanie 1 - Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania. W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, psychologiczne, zdrowotne, prawnicze dla 30 osób w podeszłym wieku oraz innych osób niesamodzielnych – w miejscu ich zamieszkania.

Zadanie 2 - Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego. W ramach tego zadania GOPS zorganizuje dwa kluby seniora – w Gołębiu oraz w Górze Puławskiej (łącznie dla 20 osób).

Zadanie 3 - Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył wsparcie merytoryczne dla 10 osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Projekt jest skierowany do osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Czytany 266 razy
bip nowe

truskawka banner na www

POMOC PRAWNA BANNER

przystan banner

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
500 plus logo MRPiPS
ZASILKI2
banner maly seniorzy

za zyciem