Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Gmina Puławy dla Seniorów

Gmina Puławy dla Seniorów

Projekt Gminy Puławy pn. „Gmina Puławy dla Seniorów” zyskał uznanie ekspertów w konkursie ogłoszonym w grudniu 2016 r. i został zakwalifikowany do dofinansowania.

W dniu 3 listopada 2017 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński oraz Skarbnik Gminy Puławy Krystyna Jędrych podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Obejmuje on trzy zadania:

Zadanie 1 - Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania. W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, psychologiczne, zdrowotne, prawnicze dla 30 osób w podeszłym wieku oraz innych osób niesamodzielnych – w miejscu ich zamieszkania.

Zadanie 2 - Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego. W ramach tego zadania GOPS zorganizuje dwa kluby seniora – w Gołębiu oraz w Górze Puławskiej (łącznie dla 20 osób).

Zadanie 3 - Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył wsparcie merytoryczne dla 10 osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Projekt jest skierowany do osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Czytany 374 razy
bip nowe

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start