Instagram
Wydrukuj tę stronę

Udostępnienie spisu wyborców na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Udostępnienie spisu wyborców na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

W dniach od 23 września do 4 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy i podlega na udzieleniu informacji potwierdzającej, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzedzie Gminy Puławy - ul. Dęblińska 4 (pok. 102) w godz. od 7.30 - 15.30.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684).

Czytany 195 razy