Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy - relacja ze spotkania konsultacyjnego

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy - relacja ze spotkania konsultacyjnego

mof loga

3 czerwca o godz. 12.00 w Ośrodku Zefir w Bronowicach odbyło się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dotyczące projektu pod nazwą „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy", realizowanego przez Miasto Puławy wraz z gminami sąsiednimi: Gminą Puławy, Gminą Końskowola, Gminą Janowiec oraz Gminą Kazimierz Dolny W spotkaniu udział wzięli radni Gminy Puławy, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, prezesi działających stowarzyszeń oraz kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy w Puławach. Spotkanie miało otwarty charakter, dlatego też zaproszenie skierowano również do mieszkańców gminy za pośrednictwem strony internetowej.

Głównie dwa cele służyły temu spotkaniu. Po pierwsze, zapoznanie obecnych z nową cechą polityki spójności kraju i Unii Europejskiej poprzez zastosowanie w planowaniu przestrzennym podejścia zintegrowanego terytorialnie, które polega na integracji działań różnych podmiotów publicznych wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie, charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi. Z powyższego wynika, że polityka spójności powinna być zatem prowadzona w ramach i wobec wyznaczonych obszarów funkcjonalnych, stanowiących zwarte układy przestrzenne składające się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Drugi cel, to wypracowanie wniosków w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w Gminie Puławy, które wpisywałyby się w ramy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zarazem poprawiały integrację mieszkańców tego obszaru.

Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy:
1. Rola miast i ich obszarów funkcjonalnych w kreowaniu rozwoju. Nowe zasady finansowania funkcjonalnych obszarów miast w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Obszary współoddziaływania Miasta Puławy z terenami ościennymi:
a. W obszarze zagospodarowania przestrzennego;
b. W obszarze funkcji społecznych;
c. W obszarze infrastrukturalnym.
Dyskusja na temat możliwości rozwoju współpracy.
3. Przedstawienie wszystkich działań objętych projektem złożonym do Pomocy Technicznej
4. Prezentacja planowanego zakresu terytorialnego objętego Miejskim Obszarem Funkcjonalnym ze wskazaniem głównych grup kryteriów decydujących o przynależności do MOF, dyskusja.
5. Możliwości planowania przestrzennego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oczekiwane przeznaczenie terenów. Prezentacja przez przedstawicieli Gminy założeń dotyczących przeznaczenia terenów objętych MOF.
6. Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych mogących wpływać na poprawę integracji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z uwagi na możliwość bezpośredniego udziału mieszkańców w zakresie składania wniosków dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych zapraszamy wszystkich do wypełnienia ankiety oraz zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które prezentowano podczas spotkania. Wypełnione ankiety można przesłać lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy do 10 czerwca 2013 r.

 

Czytany 9093 razy

coronavirus13

bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start