Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Twój pies to Twoja odpowiedzialność

Twój pies to Twoja odpowiedzialność

Szanowni Państwo Posiadacze psów,

moje obserwacje, doświadczenia pracowników Gminy, a także sygnały napływające do Urzędu Gminy Puławy wskazują na poważny problem. Jest nim dość powszechne wśród posiadaczy psów lekceważenie zagrożenia, jakie zwierzęta te mogą nieść dla innych osób. Towarzyszy temu ignorowanie licznych obowiązków prawnych, które wiążą się z posiadaniem psa*.

Powszechnym widokiem są psy krążące po wsiach bez żadnej kontroli, otwarte lub nieogrodzone posesje, na których lub przed którymi przebywają psy: czasem sobie leżą, czasem biegają, czasem na kogoś szczekają, czasem kogoś pogonią, a czasem ugryzą. Wiele osób pewnie pomyśli – „Jak to psy. Zawsze tak było.”

Nie. Tak nie powinno być.

Dlatego bardzo Państwa proszę o utrzymywanie psów w sposób zapewniający bezpieczeństwo innych osób oraz o dokonywanie ich obowiązkowych szczepień. Pragnę przypomnieć, że za niezastosowanie się do tych obowiązków grożą kary przewidziane w przepisach prawa*, a w razie wyrządzenia szkody - także odpowiedzialność odszkodowawcza. Proszę także o poważną refleksję nad tym, że każdy pies stanowi potencjalne zagrożenie dla człowieka.

Wszystkich mieszkańców gminy proszę o niezwłoczne informowanie Urzędu Gminy o każdej sytuacji, w której posiadacz psa utrzymuje go w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób. W takiej sytuacji uzasadnione jest także powiadomienie Policji. Proszę także o informowanie o każdym przypadku pojawienia się psów „bezpańskich” - pozbawionych opieki.

Pragnę podkreślić, że pracownicy Gminy, w tym pracownicy socjalni, bardzo często odwiedzają Państwa posesje (mieszkania) w celu realizacji swoich zadań. W trosce o własne bezpieczeństwo mogą odmówić wejścia na posesję, na której znajdują się psy, jeżeli nie zostaną one zamknięte lub uwiązane. Niezapewnienie przez gospodarza posesji takiego stanu może być traktowane jako uniemożliwienie przeprowadzenia czynności służbowych.

Na zakończenie pragnę wyrazić szacunek dla tych wszystkich Posiadaczy psów, którzy w sposób odpowiedzialny dbają o swoje czworonogi, respektując przy tym prawa innych osób.

Wójt Gminy Puławy - Krzysztof Brzeziński

 

*Podstawowe obowiązki i sankcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przez posiadaczy psów są następujące:

1) Obowiązki w zakresie utrzymywania psów na posesji oraz poza nią:

a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.)

art. 10 ust. 1: Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

art. 10a ust. 3 i 4: Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

sankcja: kara aresztu lub kara grzywny (art. 37 i 37a ustawy).

b) §16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puławy:

- osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt domowych, są zobowiązane do sprawowania należytej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt;

- osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane nie dopuszczać, aby zwierzęta zakłócały spokój innym użytkownikom nieruchomości;

sankcja: kara grzywny (art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

2) Obowiązek szczepień ochronnych

art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

- psy powyżej 3. miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie;

- posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;

sankcja: kara grzywny (art. 85 ust. 1a ustawy).

3) Art. 77 kodeksu wykroczeń: niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, sankcjonowane karą grzywny lub nagany.

4) W razie spowodowania przez psa uszczerbku na zdrowiu - posiadacz ponosi odpowiedzialność określoną w kodeksie karnym.

5) W razie spowodowania szkody przez psa - posiadacz może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

Posprzątaj po swoim pupilu!

sprzataj po psie

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puławy, usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, należy do obowiązków właściciela.

Czytany 1406 razy

coronavirus13

bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start