Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Puławy informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, gminy od 1 lipca 2013 r. przejęły odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani do złożenia deklaracji.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, takich gdzie prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, szkoły, placówki kulturalne itp. pozbywają się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez zawarcie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Puławy.
W przypadku nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, prosimy właścicieli tych nieruchomości o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Puławy.

Pobierz deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf - 200 KB)
Pobierz objaśnienia do deklaracji (.pdf - 383 KB)


Termin i miejsce złożenia deklaracji:
Pierwszą deklarację w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 31 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy (pok. 7 - parter).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


Czym skutkuje niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W razie niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym zostaną wówczas zastosowane stawki podstawowe (tzn. jak za odpady zmieszane).


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Za odpady zbierane nieselektywnie stawka miesięczna wynosi 16,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Za odpady zbierane w sposób selektywny 8,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Jak i kiedy należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłatę należy wpłacać co miesiąc, w terminie do końca miesiąca, którego ta opłata dotyczy, na INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY. Informację o numerze rachunku bankowego można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Puławy.
Opłatę można uiścić za kilka miesięcy z góry pamiętając o podaniu w tytule przelewu miesięcy, jakich ta opłata dotyczy.


 Jak segregować odpady?

Odpady surowcowe - worki w kolorze żółtym

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
 • tekturę zwykłą i falistą, kartony
 • opakowania papierowe
 • gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, broszury, zeszyty, papier piśmienny
 • puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach, olejach spożywczych i chemii gospodarczej
 • kartonowe opakowania po mleku i napojach
 • plastikowe nakrętki
 • folie opakowaniowe, worki, reklamówki
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach)
 • metalowe puszki po napojachi konserwach
 • tłustego i zanieczyszczonego papieru
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie
 • styropianu budowlanego
 • odpadów higienicznych (np. waciki, pieluchy jednorazowe, podpaski)
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach, aerozolach
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytego sprzętu AGD oraz mebli i ich części.

 

Worki i pojemniki na szkło w kolorze zielonym

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • białe i kolorowe butelki po napojach i żywności ( bez nakrętek, kapsli itp.)
 • słoiki szklane po żywności (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek)
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 

PROSIMY STARAĆ SIĘ NIE TŁUC OPAKOWAŃ ZE SZKŁA!!!

 • szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego
 • fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek
 • kryształu, kieliszków, luster, szyb samochodowych, zniczy
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • świetlówek, żarówek, lamp neonowych
 • szkła okularowego,
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • opakowań po lekach

 

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • zanieczyszczone opakowania plastikowe
 • tłusty i zanieczyszczony papier
 • wystudzony popiół paleniskowy
 • znicze
 • stłuczka ceramiczna (fajans, porcelana, itp.)
 • odpady higieniczne (waciki, pieluchy jednorazowe, podpaski, itp.)
 • worki z odkurzacza
 • puste opakowania po lekach i aerozolach
 • odpady ze szkła innego niż opakowaniowe
 • opakowania styropianowe (np. po wyrobach garmażeryjnych itp.)
 • tapety, worki po materiałach budowlanych, itp.
 • pozostałości odpadów kuchennych i zielonych
 • odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do worków w kolorze żółtym i zielonym
 • zużytego sprzętu AGD, świetlówek, żarówek, lamp neonowych
 • baterii i akumulatorów
 • chemicznych środkach ochrony roślin i opakowań po nich


Odpady kuchenne i zielone proponujemy zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

 • Harmonogram wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych w Gminie Puławy
 • Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Harmonogram odbioru odpadów pozostałych (środki chemiczne, farby lakiery, zużyte opony, przepracowane oleje i opakowania po nich)

- znajdą Państwo w Poradniku komunalnym - część III (pobierz .pdf - 2,08 MB)

 
Czytany 12012 razy
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start