Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Gospodarka komunalna

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.  Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)2. Określenie przedmiotu…
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wymagane dokumenty: wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy (Pobierz .pdf - 76 KB), oświadczenie o spełnianiu…
Gmina Puławy informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, gminy od 1 lipca 2013 r. przejęły odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani do złożenia deklaracji.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, takich gdzie prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, szkoły, placówki kulturalne itp. pozbywają się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez zawarcie umowy z podmiotem…