Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Informacje dla mieszkańców

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Dane teleadresowe przedsiębiorcy 1. Firma Handlowo-Usługowa Józef Szlendak ul. Grunwaldzka 28, 08-530 Dęblin, tel 692 405 611 2. Wywóz Nieczystości Ciekłych „Grześ” Grzegorz Jędrys Moszczanka 1, 08-500 Ryki, tel. 668 251 541 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, 81 883 01 03 4. TED BAGS Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek ul. Składowa 78-80, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 06 83 5. TOI TOI Polska Sp. z o. o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 48 22 614 59 78 6. Usługi Asenizacyjne Krzysztof…
L.p. Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki 2. KOM-EKO SA ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin 3. EKOLAND Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4,24-320 Poniatowa 5. "Tonsmeier Wschód" Sp. z o. o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 6. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin 7. SUEZ Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479…
Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 lipca 2017 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów także w formie Poradnika komunalnego. Znajdą w nim Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych.
Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informujemy:  osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0 % osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  wynosi 59,77 % osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych…
Poradnik Komunalny - część VI
Zapraszamy do lektury kolejnej części Poradnika Komunalnego. W numerze: aktualny harmonogram odbioru odpadów na rok 2016/2017, zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz ważne informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informujemy:  osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 40,52 % osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  wynosi 66,07% osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych…
Poradnik Komunalny cz. 5
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Poradnika Komunalnego". Znajdą w nim Państwo aktualny harmonogram odbiorów na rok 2015/2016 a także przypomnienie najważniejszych zasad selektywnej zbiórki odpadów.
Szanowni Państwo, W załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 lipca 2015 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów także w formie Poradnika komunalnego. Będzie to już V część Poradnika. Znajdą w nim Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z terminami odbioru odpadów zwłaszcza mieszkańców Wólki Gołębskiej, ze względu na przesunięcie terminów odbioru, w stosunku do poprzedniego harmonogramu.
Odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe powstają podczas drobnych remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie w naszych mieszkaniach. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego (zlecenie na własny koszt firmie odbierającej odpady) lub poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Odpady budowlane z drobnych remontów mieszkańcy Gminy Puławy, którzy złożyli…
Szanowni Państwo, w związku z uchwałą nr VI/24/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy informujemy, że od 1 lipca 2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 20 – tego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Oznacza to, że termin wniesienia opłaty za miesiąc lipiec upływa dnia 20 lipca 2015 r. Analogicznie za miesiące kolejne termin mija 20 - tego dnia…
bip nowe

truskawka banner na www

POMOC PRAWNA BANNER

przystan banner

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy