Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

Kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń na Lubelszczyźnie!

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Lubelszczyźnie przypominamy, że najważniejszym sposobem ochrony świń przed tą choroba jest wdrożenie w gospodarstwie podstawowych zasad bioasekuracji. Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazujemy ogólne zasady zapobiegania i zwalczania ASF w gospodarstwach, które powinny być stosowane na terenie powiatu puławskiego:

- ogrodzenie terenu gospodarstwa,

- zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem zwierząt z zewnątrz,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych i utrzymanie ich w stanie umożliwiającym skuteczne

działanie środka dezynfekcyjnego,

- oznakowanie pomieszczeń inwentarskich informacją: "Osobom nieupoważnionym wstęp
wzbroniony" ,

- stosowanie odzieży ochronnej,

- przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

- zakaz obsługi świń przez osoby biorące udział w polowaniach przez 72 godziny po

polowaniu,

- maksymalne ograniczenie dostępu do chlewni osób z zewnątrz,

- przestrzeganie zakazu karmienia świń odpadkami żywnościowymi.

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 lipca 2017 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów także w formie Poradnika komunalnego. Znajdą w nim Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych.

Rekrutacja do projektu "WSPIERAMY MAMY"

Rekrutacja do projektu "WSPIERAMY MAMY"

W związku z realizacją projektu „WSPIERAMY MAMY” informujemy, iż rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w dniach od 1 do 14 sierpnia 2017 r. w Biurze projektu: ul. Zielona 19, I piętro, pokój nr 3, 24-100 Puławy.

W załączeniu REGULAMIN REKRUTACJI oraz FORMULARZ REKRUTACYJNY Z ZAŁĄCZNIKAMI. Wszelkie informacje na temat realizowanego projektu pod nr tel. (81) 886 82 10 lub 694 639 218.

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe w Gminie Puławy!

Gmina Puławy wspólnie z Powiatem Puławskim organizuje tegoroczną edycję Powiatowego Święta Plonów, która odbędzie się 26 i 27 sierpnia 2017 r. Pierwszego dnia (sobota) odbędą się Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, które zostaną przeprowadzone na Stadionie Sportowym w Górze Puławskiej. Drugi dzień (niedziela) to tradycyjne uroczystości dożynkowe, które odbędą się na błoniach za kościołem parafialnym w Gołębiu. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program znajduje się na plakacie.

Rodzinne świętowanie w Bronowicach

Rodzinne świętowanie w Bronowicach

W sobotę, 24 czerwca 2017 r. na terenie przy Szkole Podstawowej w Bronowicach odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Mama, tata, siostra, brat i ja – to mój cały świat”. Wydarzenie odbyło się przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz przy wsparciu finansowym Gminy Puławy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Bezpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Puławskiego

Bezpłatna pomoc prawna na terenie powiatu puławskiego świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia pomocy:

I punkt    
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 8:00 - 13:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Wtorek 8:00 - 13:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Środa 8:00 - 13:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Czwartek 8:00 - 13:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Piątek 8:00 - 13:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
     
II punkt    
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 8:00 - 13:00 Barnów – Urząd Gminy – ul. Rynek 14
Wtorek 8:00 - 13:00 Końskowola – Gminny Ośrodek Kultury – ul. Lubelska 93
Środa 8:00 - 13:00 Janowiec – Urząd Gminy – ul. Radomska 2
Czwartek 8:00 - 13:00 Kurów – Biblioteka – ul. I Armii Wojska Polskiego 1
Piątek 8:00 - 13:00 Końskowola – Gminny Ośrodek Kultury – ul. Lubelska 93

Zapisy na wizyty:

  • Tel.: 508 247 177
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie wizyt telefonicznie lub mailowo. Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Na jaką pomoc możemy liczyć? Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Kto może skorzystać?

Lp. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną": Sposób udokumentowania uprawnienia
1 której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2 która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
3 która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4 która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5 która nie ukończyła 26 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
6 która ukończyła 65 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
7 która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
8 która jest w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Puławskiego.

Koperta życia w Gminie Puławy

Koperta życia w Gminie Puławy

Począwszy od lipca 2017r. Gmina Puławy realizuje akcję pn. Koperta życia w Gminie Puławy.

Koperta życia to plastikowa koperta zawierająca jednostronicowy formularz, wypełniany przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza. Formularz zawiera następujące dane: dane osób, które należy powiadomić; choroby i alergie, na które cierpi pacjent oraz leki, które przyjmuje. Koperta jest umieszczana w lodówce, na którą nakleja się naklejkę informacyjną. W drugim wariancie samą kopertę przyczepia się na lodówkę (na magnes).

Celem akcji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w sytuacji, gdy konieczne jest skorzystanie z pomocy zespołu ratownictwa medycznego (tzw. pogotowia ratunkowego) w miejscu zamieszkania. Wówczas istotnym ułatwieniem dla ratowników medycznych ratujących życie jest szybki dostęp do informacji zawartych w formularzu, szczególnie w sytuacji, gdy osoba ratowana jest nieprzytomna lub z innych powodów nie jest w stanie ich podać.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób zamieszkujących samotnie lub innych osób, które są pozbawione opieki w miejscu zamieszkania, w szczególności do osób starszych lub przewlekle chorych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach będzie wydawał koperty swoim podopiecznym spełniającym powyższe kryteria, a także innym osobom, które się o nie zwrócą. W akcję zostaną też zaangażowani sołtysi.

Uwaga: powodzenie akcji zależy od spełnienia dwóch czynników:

1. rzetelność - formularz powinien być wypełniony przez lekarza posiadającego aktualną wiedzę o stanie zdrowia pacjenta;

2. aktualność - w sytuacji zmiany stanu zdrowia, leków lub innych danych medycznych objętych formularzem, należy pobrać i wypełnić nowy formularz (ewentualnie nanieść poprawki na „stary” formularz z podpisem lekarza). Formularze są do pobrania pod adresem: http://kopertazycia.pl/images/doc/kopertazycia.pdf lub www.gops.pulawy.pl lub www.gminapulawy.pl.

W celu zapewnienia skuteczności akcji, Wójt Gminy Puławy wystąpił do podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną (medycyna rodzinna) na terenie Miasta Puławy oraz Gminy Puławy z prośbą, aby – ilekroć mieszkaniec Gminy Puławy zwróci się o to – wypełniali formularze „Koperty życia” (jeżeli dany mieszkaniec jest zapisany do danego świadczeniodawcy). Prośba ta została także skierowana do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Puławach, którego poproszono także o poinstruowanie zespołów ratownictwa medycznego w zakresie wykorzystywania „Kopert życia” w związku z prowadzonymi działaniami.  

bip nowe

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach, zapisz się do newslettera.

Mapa Gminy
500 plus logo MRPiPS

za zyciem