Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Prośba Wójta Gminy Puławy - Krzysztofa Brzezińskiego o dofinansowanie budowy stadionu w Gołębiu skierowana do Powiatu Puławskiego

Puławy, dnia 20.11.2019 r.                                               

Pani Danuta Smaga

Starosta Puławski

Rada Powiatu Puławskiego

 

     Szanowna Pani Starosto, Szanowni Państwo

W związku z treścią art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”, zwracam się z prośbą do Pani Starosty oraz Rady Powiatu Puławskiego o udzielenie Gminie Puławy wsparcia finansowego w roku 2020 w wysokości 700 000 złotych na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem  w miejscowości Gołąb”.

     Uzasadniając powyższe pragnę w szczególności wskazać, iż od wielu lat trwa bardzo owocna współpraca pomiędzy Gminą Puławy a Powiatem Puławskim  w zakresie budowy i modernizacji dróg, z tym jednakże zastrzeżeniem, że to Gmina, chociaż jako samorząd z przyczyn oczywistych uboższa niż Powiat, udzielała dotychczas pomocy finansowej na inwestycje realizowane przez Powiat Puławski na drogach powiatowych, położonych na terenie gminy. Opisana sytuacja skutkowała bardzo odczuwalnym dla mieszkańców gminy faktem, iż zmniejszała się w ten sposób ilość środków z budżetu gminy, które mogły być przeznaczone na realizację zadań własnych, w szczególności budowę dróg gminnych czy oświetlenia drogowego. 

     Biorąc pod uwagę okres od 2011 roku, wysokość przekazanej Powiatowi przez samorząd gminny pomocy wyniosła blisko 3,5 mln złotych. W przypadku zaś zaakceptowania przez Radę Gminy Puławy propozycji złożonych przeze mnie  w projekcie budżetu gminy na 2019 rok, powyższa współpraca będzie zapewne kontynuowana.

     Jednakże, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności o charakterze głównie ekonomicznym oraz kolejne wyzwania, przed jakimi stoi nasza Gmina, proszę  o osobiste zaangażowanie w kwestii finansowego wsparcia przez Powiat inwestycji, która jest zapewne również Pani Staroście – jako wieloletniej mieszkance Gołębia – bardzo bliska i której potrzebę wykonania także Pani niejednokrotnie wyrażała. Inwestycja ta przyczyni się do wsparcia rozwoju kultury fizycznej na terenie tak Gołębia, jak i całego Powiatu Puławskiego. Wyjdzie naprzeciw potrzebom młodzieży, której rozwój również fizyczny powinniśmy mieć na względzie w trosce o naszą wspólną przyszłość.

     Należy przy tym wyjaśnić, że Gmina Puławy przeprowadziła pomyślnie cały skomplikowany proces inwestycyjny, na który składało się między innymi nabycie nieruchomości od właścicieli prywatnych, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji projektowej budowy  i uzyskanie pozwolenia na budowę. Udało się także pozyskać, również dzięki moim osobistym staraniom, wielu wizytach i rozmowach z osobami decyzyjnymi, dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 609 000 złotych.

     Niestety, w każdym z trzech przeprowadzonych dotychczas przetargów, żądane przez Wykonawców sumy znacznie przewyższały kwotę, jaką obecnie dysponuje Gmina na realizację tej inwestycji. Kwestia zwiększenia nakładów Gminy o 700 000 złotych wywołała szeroką dyskusję, w której pojawiły się niestety elementy agresji, niezasłużonych oskarżeń, przekazywania nieprawdziwych informacji, a co najgorsze doszło do ostrego podziału wśród mieszkańców odnośnie zasadności podwyższenia zakładanych wydatków gminy na tą budowę. W interesie całej Wspólnoty Samorządowej jest tonowanie tych nastrojów i szukanie rozwiązań pozwalających na harmonijny rozwój wszystkich miejscowości tak, by jeden nigdy nie stawał przeciw drugiemu.

     W tym miejscu pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obiekt, jaki ma powstać w Gołębiu należy traktować z całą pewnością jako inwestycję o znaczeniu ponadlokalnym, istotnym również w skali Powiatu Puławskiego. Pełnowymiarowy stadion sportowy z trybunami i zapleczem sanitarno – szatniowym umożliwiłby nie tylko zawodnikom miejscowego klubu „Hetman” treningi i rozgrywanie meczów ligowych, ale również mógłby służyć jako miejsce różnego rodzaju rozgrywek pod patronatem Starosty Puławskiego. Byłby również miejscem doskonałym do organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych, jak chociażby Dożynki Powiatowe
czy powiatowe zawody sportowo – pożarnicze.

     Odnosząc się do naszych wcześniejszych rozmów z Panią Starostą, wówczas jeszcze jako Dyrektorem Gimnazjum w Gołębiu, jak również z Dyrektorem Szkoły Podstawowej, Panem Krzysztofem Gowinem doskonale przypominam sobie, że wielokrotnie wspólnie mówiliśmy o dwóch marzeniach, jakie mają młodzi mieszkańcy Gołębia i okolic. Pierwszym była rozbudowa budynku miejscowej szkoły o część dydaktyczną i salę widowiskowo – sportową. Gmina Puławy poniosła ogromny wysiłek finansowy, aby nakładem blisko 7 mln złotych to marzenie zrealizować. Pozwolenie na użytkowanie pięknej szkoły, budzącej podziw wielu gości z terenów znacznie bardziej zasobnych niż nasza wiejska gmina, uzyskane zostało  w styczniu 2018 r.

      Obecnie ważą się losy nie tyle samej budowy stadionu, co harmonogramu jej realizacji. Chcę wyraźnie podkreślić, że zaproponowany przeze mnie projekt budżetu gminy na 2019 rok, uwzględniający rozpoczęcie realizacji tego zadania, został przyjęty w głosowaniu przez obecny skład Rady Gminy Puławy dnia 20 grudnia
2018 r. i to przy czternastu głosach „za” i zaledwie jednym wstrzymującym.         

     Jako Wójt Gminy Puławy wyrażam głęboką nadzieję, że Pani Starosta, mieszkanka Gołębia doskonale znająca potrzeby lokalnej społeczności, poprze moją prośbę na forum Zarządu i Rady Powiatu Puławskiego. Pozytywna decyzja z Państwa strony mogłaby również wpłynąć na stonowanie emocji mieszkańców, wśród których niestety zaczyna rysować się wyraźny podział na zwolenników i przeciwników tej inwestycji.

     Myślę, że jako samorządowcy bardzo dobrze zorientowani w lokalnych uwarunkowaniach wspólnie jesteśmy zdania, że dla Gminy Puławy wystarczającym podziałem jest ten geograficzny, oparty o rzekę Wisłę, a nasze działania powinny mieszkańców jednoczyć i łączyć, a nie dodatkowo dzielić.

     Podczas przekazania placu budowy w związku z rozpoczynającą się niebawem przebudową drogi gminnej w Niebrzegowie była Pani Starosta uprzejma wyrazić swoje oczekiwanie, że wyremontowana droga będzie prowadziła do nowego, pięknego stadionu w Gołębiu. Niewątpliwie przy wsparciu Powiatu Puławskiego to marzenie byłoby znacznie bliższe pomyślnej i możliwie szybkiej realizacji.    

     Liczę na Państwa pomoc i udzielenie dofinasowania do realizacji budowy stadionu w Gołębiu, dla dobra wspólnego mieszkańców Gminy i Powiatu Puławskiego.

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Puławskiego, Al. Królewska 19, 24 – 100 Puławy

Przebudowa ulicy Wspólnej zakończona

Przebudowa ulicy Wspólnej zakończona

W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L - ul. Wspólnej w kierunku Tomaszowa”. Zakresem robót objęty był odcinek o długości niespełna 2,2 km, na którym została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/26/19 Rady Gminy Puławy z dn. 7 lutego 2019 r., wysokość pomocy udzielonej z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu Puławskiego na realizację tego zadania wynosiła 941 500 zł, zaś jej ostateczna kwota zostanie ustalona po przedstawieniu przez Inwestora rozliczenia końcowego inwestycji.

Pomnik na mogile zbiorowej żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów z Zamościa będzie odnowiony

Ruszyły prace mające na celu odnowienie pomnika na mogile zbiorowej żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów z Zamościa położonej w Górze Puławskiej, którzy polegli w wojnie obronnej w 1939 roku. Mogiła żołnierzy jest zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Górze Puławskiej. 

Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje całkowity demontaż istniejącego pomnika, wykonanie nowych fundamentów, nowego pomnika, krzyża oraz tablicy z inskrypcją z płyt granitowych oraz ułożenie opaski z płytek wraz z obrzeżami wokół nowego pomnika.

Remont mogiły realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Puławy.

 

dofinansowanoMKiDN

Zaproszenie na XIV Konkurs - Wystawę Modeli Kartonowych o Grand Prix Dyrektora GOK w Gołębiu

Zapraszamy na XIV Konkurs - Wystawę Modeli Kartonowych o Grand Prix Dyrektora GOK w Gołębiu, który odbędzie się na świetlicy wiejskiej w Gołębiu.

Impreza potrwa cały nadchodzący weekend. Pierwszy dzień Konkursu rozpocznie się w sobotę 7 grudnia o godz. 10.00 od przyjmowania modeli na Konkurs, które potem oceni jury. Od godz. 17.00 do godz. 20.00 będzie można zwiedzać także wystawę. W niedzielę 8 grudnia od godz. 10.30 planowane jest ponowne zwiedzanie wystawy. O godz. 13.30 nastąpi ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród. Serdecznie zapraszamy.

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego, w którym prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje w środę 4 grudnia od godz. 6.00 do godz. 13.00. Zachowajmy ostrożność na drogach i chodnikach.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że we wtorek, 17 grudnia br. o godz. 13:30 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części:

Część I – merytoryczna

Poświęcona jest mikropożyczce unijnej, dzięki której można sfinansować koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i utworzeniem nowego miejsca pracy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się na co można wziąć pożyczkę i co na tym zyskają.

Część II – networkingowa

Druga część spotkania ma charakter warsztatowy, podczas którego ekspert BGK opowie jakie wnioski i dokumenty są potrzebne, jak należy je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę na temat sfinansowania własnej działalności gospodarczej, dzięki unijnej pożyczce – na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe. Z kolei dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznają się z całą potrzebną dokumentacją.

Kiermasz świątczny w Hali Targowej "Piaskowa"

"Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o. zaprasza do zakupów podczas kiermaszu świątecznego, który odbędzie się w Hali Targowej "Piaskowa" w Puławach. Kiermasz rozpocznie się w piętek 20 grudnia a zakończy w niedzielę 22 grudnia. Szczegóły na plakacie.

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wójt Gminy Puławy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Celem trwających od 2 grudnia do 16 grudnia 2019 r. konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590) będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi powinny być zgłaszane przez organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, jak również profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Puławy.

Pociągi wracają na tory

Pociągi wracają na tory

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny Zespół Projektu Unijnego IRR1/3 powiadamia, że od dnia 05.12.2019 r. zostanie wznowiony ruch kolejowy w zakresie jazd zapoznawczych, natomiast od dnia 14.12.2019 r. w zakresie regularnego ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Dęblin - Lublin.

Pociągi będą przemieszczały się w obu kierunkach po torze nr 2 na odcinku Dęblin - Lublin.

Uwaga na oszutów! Liczne próby wyłudzenia pieniędzy w Gminie Puławy!

Ostrzegamy przed oszustami - do Komendy Powiatowej Policji w Puławach wpływają kolejne zgłoszenia! Dzisiaj oszuści próbują działać w gminie Puławy. Przestrzegamy i apelujemy - nie wierzmy w historie opowiadane nam przez telefon, a informacje przekazane przez osoby dzwoniące sprawdzajmy i weryfikujmy u prawdziwych członków rodziny. Oszuści dzwonią i przekazują informację o wypadku, który spowodował ktoś z rodziny i jedyną szansą na "wykupienie się" od aresztu jest przekazanie dużej sumy gotówki. To nieprawda!

bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start