Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Link do ogłoszenia: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/

Zapraszamy na "I Powiatowy Dzień Wolontariatu"

Zapraszamy na "I Powiatowy Dzień Wolontariatu"

Zapraszamy do udziału w "I Powiatowym Dniu Wolontariatu", który ma na celu nagrodzenie ludzi i organizacji aktywnie działających w dziedzinie wolontariatu. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia od godz. 13.30 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach. Wstęp wolny.

Przy okazji "I Powiatowego Dnia Wolontariatu" zostanie zorganizowany panel dyskusyjny. Wezmą w nim udział przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz firm i instytucji. Głównym punktem wydarzenie będzie wręczenie nagród wolontariuszom i podmiotom zaangażowanym w działalność wolontariacką.

Szczegóły "I Powiatowego Dnia Wolontariatu" na: Powiat Puławski

Europejskie Dni Dziedzictwa w Gołębiu docenione

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, otrzymała wyróżnienie za współorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu cykl imprez pod hasłem „Gołębskie Sploty”. Uroczystość odbyła się 19 listopada w Warszawie podczas Gali podsumowującej 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa.

W czasie ceremonii uhonorowano organizatorów najciekawszych wydarzeń odbywających się w ramach tegorocznej edycji EDD. Tym razem hasłem przewodnim imprez był „Polski Splot”. Wśród nagrodzonych znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu. Wyróżnienie zostało przyznane za na modelową współpracę placówki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu w przygotowaniu interesującej oferty dla środowiska lokalnego. Warto podkreślić, że była to już 10-ta edycja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowana  przez Szkołę we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu.

Chciałbym jeszcze raz podziękować całej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom, instytucjom wspierającym szkołę za olbrzymie zaangażowanie, bez którego nie byłoby tego wspaniałego sukcesu – mówi Krzysztof Gowin – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn informuje o naborze w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Żyrzyn, 24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10.

Termin: do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach:

www.zyrzyn.pl oraz www.ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl (w zakładce ogłoszenia).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarza Gminy Żyrzyn pod numerem telefonu 81 881 42 26 wew. 33.

Przebudowa ulicy Żuławy zakończona

Przebudowa ulicy Żuławy zakończona

660 metrów nowego asfaltu, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Tak teraz wygląda ulica Żuławy w Gołębiu. Wszystko dzięki zakończonej właśnie przebudowie, która została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pod koniec maja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Gminą Puławy reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Brzezińskiego. Tym sposobem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została dofinansowana inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 + 420 do km 1 + 080,16”. Uzyskane w ten sposób wsparcie finansowe wyniosło 656 975 zł. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę 1 662 178,84 zł. Ulica Żuławy na kilka miesięcy zamieniła się w wielki plac budowy. W połowie listopada wszystkie prace już się zakończyły i mieszkańcy mogą znowu z niej korzystać. Na swoją starą trasę przez ulicę Żuławy wróci także komunikacja miejska.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy. Spotkanie odbędzie się w piątek 29.11.2019 r. w sali konferencyjnej nr 102 Starostwa Powiatowego w Puławach. Początek został zaplanowany na godz. 09:00 a zakończenie na godz. 15:00.

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej.  Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może  mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.

Spotkanie poprowadzi Pan Przemysław Kozak, psycholog, absolwent  INSTITUTE of Leadership and Managment, Zarządzania Zasobami Ludzkimi  na UW, trener, doradca tematyczny OZRSS w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach", współtwórca nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe

Kto może wziąć udział w spotkaniu?  

Spotkania są dedykowane dla przedstawicieli JST, ich jednostek organizacyjnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli PES z powiatu na terenie, którego odbywać będzie się spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem na nr 81 5287650 w terminie do 2 dnia  przed spotkaniem.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Ewa Chudzik, telefon do kontaktu: 815287624.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Puławy

Setki mieszkańców Gminy Puławy wzięło udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości odbywały  się w Górze Puławskiej oraz Gołębiu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Górze Puławskiej rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha pod przewodnictwem proboszcza ks. Michała Warchoła. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z Gminy Puławy, Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Leokadiowie. Po mszy, uczestnicy udali się na cmentarz. Tam na mogile wojennej z czasów I wojny światowej zostały złożone kwiaty, zapalone znicze i odmówiona modlitwa za poległych.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gołębiu rozpoczęły się wieczorem, pod pomnikiem wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny. Znajduje się on na Skwerze Niepodległej. To tam, przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego, placówek oświatowych, domu kultury i organizacji społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Odmówiona została także modlitwa za żołnierzy walczących o niepodległą Polskę. Po uroczystości na Skwerze Niepodległej, odbyła się msza św. w kościele parafialnym pw. św. Floriana i św. Katarzyny, której przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Węzka. Po mszy, uczestnicy obchodów mogli obejrzeć przepiękną część artystyczną. W uroczystościach w Gołębiu wartę honorową pełnili harcerze. Obecne były także poczty sztandarowe Gminy Puławy oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  w Gołębiu.

Organizatorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gołębiu była Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Gołębia oraz Parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu.

100. urodziny Pani Józefy Woszczyk!

100. urodziny Pani Józefy Woszczyk!

4 listopada 2019 r. Pani Józefa Woszczyk z Łęki skończyła 100 lat! Z tej okazji Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński odwiedził Panią Józefę z najserdeczniejszymi życzeniami. Oczywiście nie mogło zabraknąć bukietu pięknych kwiatów. Spotkanie było także okazją do przekazania listu od Pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Pani Józefa pochodzi z Łęki, gdzie spędziła większość dotychczasowego życia. Obecnie mieszka w Puławach razem z rodziną, która bardzo troskliwie opiekuje się nią opiekuję. Co jest sekretem długowieczności Pani Józefy? Być może to, że przez całe swoje życie Pani Józefa unikała wszelkiego alkoholu.

„Z okazji pięknego jubileuszu 100. rocznicy urodzin składam Pani w imieniu władz oraz wspólnoty samorządowej Gminy Puławy, serdeczne gratulacje oraz z serca płynące życzenia. Gratuluję osiągnięcia tak pięknego, a przy tym rzadkiego w ludzkim życiu wieku. Ciesząc się z Panią i Rodziną tymi pięknymi urodzinami, życzę jeszcze wielu długich lat życia w dobrym zdrowiu, oraz otoczeniu najbliższych.” – napisał Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński w liście gratulacyjnym skierowanym do Pani Józefy.

Warto dodać, iż na terenie Gminy Puławy obecnie zameldowane są 3 panie, które ukończyły 100 lat. Najstarsza mieszkanka Gminy Puławy pochodzi ze Smogorzowa. W tym roku skończyła 103 lata. Serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Puławy

Zapraszamy do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Obchody będą odbywały się w 11 listopada w Górze Puławskiej i Gołębiu.

 

Góra Puławska

godz. 10.00

Msza św. za Ojczyznę w Kościele pw. św. Wojciecha.

godz. 11.00

Przemarsz na cmentarz parafialny i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na mogile wojennej z czasów I wojny światowej.

 

Gołąb

około godz. 16.45

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny (Skwer Niepodległej).

godz. 17.00

Msza św. za Ojczyznę w Kościele pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu.

Po zakończeniu mszy św. planowany jest także program artystyczny.

 

Organizatorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gołębiu jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Gołębia oraz Parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu.

III Bieg dla Niepodległej. Cześć i Chwała Bohaterom

III Bieg dla Niepodległej. Cześć i Chwała Bohaterom

Dziesiątki zawodników z całej Polski wzięło udział w trzeciej edycji "Biegu dla Niepodległej. Cześć i Chwała Bohaterom". Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński. Gościem specjalnym wydarzenia był Norbert "SMOŁA" Smoliński - lider zespołu "Contra Mundum".

 

Zmagania były okazją, aby uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zawodnicy rywalizowali na czterech dystansach: głównym - 5 km, średnim - 3 km, symbolicznym - 1918 m, dla dzieci 400 m oraz 3 km w nordic walking. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Można było zdobyć m.in. okazałe puchary Krzysztofa Brzezińskiego - Wójta Gminy Puławy dla najlepszej kobiety w Biegu Głównym (5 km), najlepszego zawodnika z Gminy Puławy oraz w biegu na 400 metrów. Organizatorem "III Biegu dla Niepodległej. Cześć i Chwała Bohaterom" był Marcin Mizera.

bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start