Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Weź udział w debacie o bezpieczeństwie

Weź udział w debacie o bezpieczeństwie

Widzisz niebezpieczne sytuacje na drodze? Chcesz poznać swojego dzielnicowego lub Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa? Weź udział w debacie o bezpieczeństwie. Będą w niej uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Puławach, władze Gminy Puławy oraz sami mieszkańcy. Debata odbędzie się w środę 6 listopada na małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej. Początek spotkania został zaplanowany na godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

Nowa lokalizacja targowiska miejskiego

Nowa lokalizacja targowiska miejskiego

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06 listopada 2019 r. Targ Środowy z ul. Składowej, zostanie przeniesiony na nowy PLAC TARGOWY przy ul. Dęblińskiej 20 w Puławach (za Leroy Merlin w kierunku na Dęblin). Targ będzie czynny wyłącznie w środy do godz. 15.00. Zapraszamy od pierwszej środy listopada!!!

Zaproszenie na uroczystości 77. rocznicy zbrodni niemieckiej w Górze Puławskiej

Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej – ks. Michał Warchoł

oraz Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński

mają zaszczyt zaprosić

na obchody 77. rocznicy zbrodni niemieckiej w Górze Puławskiej, dokonanej 29.X.1942 r.

 

Termin: niedziela 27 października 2019 r.

Program:

- godz. 12.00 – Kościół parafialny w Górze Puławskiej – Msza Święta w intencji ofiar zbrodni;

- godz. 13.00 – Przejście pod Pomnik w centrum Góry Puławskiej; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 

Zbrodnia w Górze Puławskiej była jednym z tragiczniejszych wydarzeń na terenie Gminy Puławy, dowodzącym okrucieństwa II Wojny Światowej. 29 października 1942 r. w centrum miejscowości powieszono dwudziestu mężczyzn. Wśród ofiar egzekucji znalazł się ówczesny proboszcz parafii w Górze Puławskiej – ks. Józef Benedykt Kownacki, który - jak wskazują wspomnienia mieszkańców i dokumenty parafialne - zginął jako pierwszy. Zbrodnia niemiecka miała być odwetem za zlikwidowanie przez oddział Armii Krajowej małżeństwa konfidentów, w nocy 2 października 1942 r.

Zachęcamy mieszkańców do uczestniczenia w uroczystości i uczczenia pamięci ofiar zamordowanych przez okupanta niemieckiego.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

W dniu 05.07.2019 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucja Wrażająca) umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0005/17-00 projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działkach nr ew. 941/27, 941/30, 941/48, 941/19 i częściowo na działce nr ew. 941/18 w Puławach przy ul. Dęblińskiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Puławy i mieście Puławy.

Planowany efekt ekologiczny zostanie osiągnięty za pomocą wskaźnika rezultatu bezpośredniego tj. Liczby osób objętych systemem zagospodarowania odpadów.

Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach w niżej wymienionym zakresie:

 • przebudowy -adaptacji części istniejącego budynku na zaplecze socjalno-biurowe PSZOK,
 • budowy wiaty do przechowywania wyselekcjonowanych odpadów w boksach i kontenerach;
 • budowy boksów z bloczków mobilnych na odpady budowlane i gruz,
 • budowy wagi samochodowej,
 • budowy placów, parkingów i chodników,
 • budowy ogrodzenia,
 • budowy infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, oświetlenie terenu i monitoring, separator substancji ropopochodnych),
 • wykonanie ścieżki edukacyjnej,
 • zakup kontenerów i pojemników na odpady w tym zakup dwóch kontenerów na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem,
 • wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,
 • kampania edukacyjno-informacyjna -nadzór inwestorski -informacja i promocja projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 431 929,52 zł brutto.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą : 1 977 178,47 zł netto.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację Projektu wynosi: 827 646,90 zł , która to kwota stanowi 41,86% wydatków kwalifikowalnych.

Poszukiwania padłych dzików

Poszukiwania padłych dzików

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że w dniach 23-24 października 2019 r. na terenie powiatu puławskiego będą prowadzone poszukiwania padłych dzików. Prace będą wykonywane m.in. przy współudziale żołnierzy Wojska Polskiego oraz myśliwych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkie osoby, które będą w tym czasie przebywać w lasach. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku znalezienia padłego dzika, fakt ten należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynaryjnemu w Puławach.

Trwa badanie i ocena ofert złożonych w ramach III przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb”

Trwa badanie i ocena ofert złożonych w ramach III przetargu nieograniczonego na: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb”. Otwarcie ofert nastąpiło we wtorek 15 października 2019 r. Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów. Kwota, jaką Gmina Puławy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 255 442,71 zł. Będziemy Państwa informować o dalszych rozstrzygnięciach w sprawie inwestycji.

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena (zł) Okres gwarancji
(ilość lat)
1 „TAMEX OBIEKTY SPORTOWE” S.A.
ul. Rydygiera 8/3a, 01 - 793 Warszawa
6 296 685,46 5
2 „STRABAG” Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków - Lider
oraz
„STRABAG AG”
ul. Ortenburgerstrasse 27, A - 9800 Spittal / Drau, Austria - Partner
6 330 717,50 5
3 „TEL - BRUK” Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13 / 57, 42 - 202 Częstochowa
4 876 950,00 5
4 „PRZESIĘBIORSTWO EL - IN” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8, 96 - 100 Skierniewice
7 682 573,85 5

Termin wykonania i warunki płatności zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

.

Ważna informacja dla osób zainteresowanych uprawą konopii włóknistych oraz maku niskomorfinowego!

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym określenia  zapotrzebowania odnośnie areałów upraw konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego proszę wszystkich zainteresowanych ewentualną uprawą ww. roślin o przekazanie informacji do Urzędu Gminy Puławy - do dnia 25.10.2019 r.

Informacje zawierające planowaną powierzchnię, rodzaj oraz miejsce uprawy należy przekazywać osobiście do pracowników pok. 212 Urzędu Gminy Puławy lub telefonicznie pod nr tel. (81) 889 05 02.

Uprawa powyższych roślin dotyczy 2020 r.

XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej: teatrzyk i spotkanie z Mają Wolny

Zapraszamy na imprezy, które odbędą się w najbliższy czwartek w ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej. O godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej, wystąpi Teatrzyk Pierwszego Kontaktu w spektaklu "Grające drzewko". O godz. 17.00 zapraszamy do Gminnej Biblioteki w Górze Puławskiej na spotkanie z pisarką i podróżniczką Mają Wolny.Temat przewodni to: Wokół "Jasności" - chrześcijanin, a wyzwania ekologiczne XXI wieku. Udział w imprezach jest bezpłatny.

 

Organizatorzy XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej:

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy: Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej, Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej

XIX DKCH – zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Puławy w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start