Instagram
Wydrukuj tę stronę

Skarbnik

Krystyna Jędrych – absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Rachunkowości i Finansów. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów potwierdzający kwalifikacje i uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W trakcie pracy zawodowej ukończyła liczne kursy i szkolenia.
Na stanowisko Skarbnika Gminy powołana została Uchwałą Rady Gminy Puławy w dniu 29 grudnia 2003 roku. Wykonuje zadania z zakresu polityki finansowej gminy, księgowości budżetowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu. Uczestniczy w obradach rady gminy i jej komisjach z głosem doradczym.
Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy Puławy, sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Finansowym i Referatem Podatkowym. Jej długoletnie doświadczenie nabyte w pracy w administracji, fachowość, merytoryka, rzetelność i kwalifikacje zawodowe dają gwarancję prawidłowego zarządzania finansami Gminy Puławy.

Czytany 10499 razy